(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Chińskie silniki zaburtowe
Mirosław Romanowski
2007-02-19 11:51:45 UTC
Witam wszystkich

Znalazłem w sieci ofertę sprzedaży nowych silników produkcji chińskiej,
oferta cenowo wydaje się być atrakcyjna, bo za 4-suwowy silnik 4HP z długą
kolumną i biegiem wstecznym żądają 2800 PLN.

Mam pytanie do grupowiczów: czy ktoś z Was zetknął się już z taką
chińszczyzną o nazwie "Sail" albo słyszał opinię o takim produkcie?

Jeśli ktoś chciałby dać odpowiedź typu: "nie bierz, bo to chińskie" to niech
się nie trudzi.

Dziękuję i pozdrawiam.

Mirosław Romanowski
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Piotr S³aby
2007-02-19 12:37:28 UTC
/
Znalaz³em w sieci ofertê sprzeda¿y nowych silników produkcji chiñskiej,
oferta cenowo wydaje siê byæ atrakcyjna, bo za 4-suwowy silnik 4HP z d³ug±
kolumn± i biegiem wstecznym ¿±daj± 2800 PLN.
Je¶li kto¶ chcia³by daæ odpowiedŒ typu: "nie bierz, bo to chiñskie" to
niech
siê nie trudzi.
Dziêkujê i pozdrawiam.
Witam,
wiadomo, ¿e nie odpowiem tak, jak sugerujesz bo wiem, ¿e ¿ycie jest
ciekawsze niz przes±dy:
' ile juz lat po upadku ZSRR dzia³aja silniki typu NEPTUN, SALUT ...
dosyæ d³ugo
'' prawdopodobnie jest to jaka¶ kopia silnika firmowego
'''ale jednak pytanie o serwis i "kompatybilno¶æ" czê¶ci by³aby na miejscu.
''''(po czwarte primo) chcia³bym to zobaczyæ gdzie¶.
(lekko pogoogla³em ale póki co bez konkretów, masz jakiego¶ linka?)
Piotr
"->> mazury.info.pl
2007-02-19 13:15:58 UTC
On Mon, 19 Feb 2007 11:51:45 +0000 (UTC), "Mirosław Romanowski"
Post by Mirosław Romanowski
Mam pytanie do grupowiczów: czy ktoś z Was zetknął się już z taką
chińszczyzną o nazwie "Sail" albo słyszał opinię o takim produkcie?
Zetknalem sie tylko wizualnie - w Duesseldorfie na targach bylem na
stoisku chinskiej firmy od silnikow. Stoisko nie cieszylo sie zbytnim
zainteresowaniem wsrod zwiedzajacych. Niemniej jednak mozna miec
nadzieje, ze skoro probuja wejsc na rynek niemiecki czy w ogole
zachodnioeuropejski - nie startuja z byle czym.

Pozdrawiam
Zbigniew Jatkowski
http://mazury.info.pl
Micha³ Przestrzelski
2007-02-19 13:28:01 UTC
Post by Mirosław Romanowski
Witam wszystkich
Znalaz³em w sieci ofertê sprzeda¿y nowych silników produkcji chiñskiej,
oferta cenowo wydaje siê byæ atrakcyjna, bo za 4-suwowy silnik 4HP z d³ug±
kolumn± i biegiem wstecznym ¿±daj± 2800 PLN.
Czy móg³ by¶ podaæ link do dytrybutora w Polsce.

--
Pozdrawiam
Micha³
Bartek-Ayer
2007-02-19 14:08:10 UTC
Post by Micha³ Przestrzelski
Post by Mirosław Romanowski
Witam wszystkich
Znalaz³em w sieci ofertê sprzeda¿y nowych silników produkcji chiñskiej,
oferta cenowo wydaje siê byæ atrakcyjna, bo za 4-suwowy silnik 4HP z d³ug±
kolumn± i biegiem wstecznym ¿±daj± 2800 PLN.
Czy móg³ by¶ podaæ link do dytrybutora w Polsce.
Chyba chodzi o to
http://www.allegro.pl/item166376736_silnik_zaburtowy_4_km_nowy_vat_4km_od_dealera.html

Pozdrawiam

Bartek
Piotr S³aby
2007-02-19 14:34:18 UTC
Post by Bartek-Ayer
Post by Micha³ Przestrzelski
Czy móg³ by¶ podaæ link do dytrybutora w Polsce.
Chyba chodzi o to
http://www.allegro.pl/item166376736_silnik_zaburtowy_4_km_nowy_vat_4km_od_dealera.html
ale z czego to jest kopia?
no bo chyba jest ...
Piotr
Bartek-Ayer
2007-02-19 14:40:24 UTC
Post by Piotr S³aby
Post by Bartek-Ayer
Post by Micha³ Przestrzelski
Czy móg³ by¶ podaæ link do dytrybutora w Polsce.
Chyba chodzi o to
http://www.allegro.pl/item166376736_silnik_zaburtowy_4_km_nowy_vat_4km_od_dealera.html
ale z czego to jest kopia?
no bo chyba jest ...
Piotr
Wydaje mi siê, ¿e z yamahy

Pozdrawiam

Bartek
Mirosław Romanowski
2007-02-19 14:59:39 UTC
Tak, to ten z Allegro, poza tym jeszcze http://www.zaburtowe.pl/

Wchodzą na rynki europejskie i amerykańskie.

Ale ja chcę znać opinie na ich temat, nie chce być testerem :)
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Jerzy Makieła
2007-02-19 15:04:14 UTC
Post by Mirosław Romanowski
Ale ja chcę znać opinie na ich temat, nie chce być testerem :)
Ktoś musi...
:-)))
--
Pozdrowienia Jurek M
http://www.makiela.pl/ http://galeria.makiela.pl/
GSM 601-938-951 VoIP 0-399-008-347
WOMAX
2007-02-19 15:14:07 UTC
Znalaz³em w sieci ofertê sprzeda¿y nowych silników produkcji chiñskiej,
oferta cenowo wydaje siê byæ atrakcyjna,
Witam !
Widzia³em ofertê, dane techniczne i cena, bardzo zachêcaj±ce.
Cena u¿ywanego japoñskiego silnika o analogicznych parametrach, ale po
kilkuletniej eksploatacji jest ni¿sza o 300 - 700 z³.
"Chiñczyków" fizycznie jeszcze niema w sprzeda¿y. Importer
http://www.zaburtowe.pl/ prawdopodobnie prowadzi badanie rynku.

Pozdrawiam
Wojtek Zachwatowicz
Andrzej Minkiewicz
2007-02-19 15:15:38 UTC
Wchodz± na rynki europejskie i amerykañskie.
Ale ja chcê znaæ opinie na ich temat, nie chce byæ testerem :)
Witam,
Sytuacja wygl±da tak , ze musimy sie oswoiæ z faktem ze coraz wiecej rzeczy
bedzie made in china... dobrych rzeczy ....
Po ponad 20 latach robienia podróbek i robienia wszystkiego na licencjach
zachodnich firm Chiñczycy naprawde sie wiele nauczyli.
A poniewa¿ potrafi± wszystko zrobiæ ( juz nie tylko t-shirty, sportowe buty
, czy zakopiañskie ciupagi) , , to przyszla pora na rzeczy bardziej
zaawansowane technicznie. W koncu jest to najszybciej rozwijaj±ca sie
gospodarka na ¶wiecie.
I nie ma co siê a¿ tak baæ.
Np. niedawno zaczely byæ dystrybuowane laptopy made in china - pod mark±
Lenowo. Po ostro¿nym wymacaniu przez "ludzi z bran¿y" , okaza³o sie ze
przecie¿ sko¶ni wykupili IBM i to jest komp IBM-a tyle ¿e metka inna. A
sprzêt sam w sobie bardzo , bardzo porz±dny i cenowo ok.
I trzeba chyba trochê zacz±æ przestawiaæ my¶lenie ¿e z innymi produktami te¿
tak bêdzie.
Pewnie troche wody up³ynie zanim inne/ wiekszo¶æ pozosta³ych produktów
oznaczonych tym krajem pochodzenia bêdzie przetestowanych i zmieni sie
obiegowa opinia o nich, ale kierunek jest jeden....

powodzenia
Andrzej
Micha³ Przestrzelski
2007-02-19 15:42:37 UTC
Post by Piotr S³aby
Post by Bartek-Ayer
Post by Micha³ Przestrzelski
Czy móg³ by¶ podaæ link do dytrybutora w Polsce.
Chyba chodzi o to
http://www.allegro.pl/item166376736_silnik_zaburtowy_4_km_nowy_vat_4km_od_dealera.html
ale z czego to jest kopia?
no bo chyba jest ...
Jak dla mnie to Honda.


Pozdrawiam
Micha³
Jacek Kijewski
2007-02-19 19:59:59 UTC
Ale ja chc=EA zna=E6 opinie na ich temat, nie chce by=E6 testerem :)
Kto=B6 musi...
: -)))
Og=F3lnie s=B3ysza=B3em opini=EA, =BFe projekt zer=BFni=EAty "po chi=F1sku"=
ze=20
sprawdzonych konstrukcji, tylko w chi=F1skiej jako=B6ci. No i totalnie bez=
=20
serwisu w kraju.

--=20
***********Jacek Kijewski, ***@sail-ho.pl z odwiecznym (since 1995) motte=
m: *
"Kazda dostatecznie rozwinieta technologia niczym
szczegolnym nie rozni sie od magii" Linux ad=
min
Portal =BFeglarski: http://www.sail-=
ho.pl
************************************* Support Open Source: http://www.rwo.=
pl *
Jacek Kijewski
2007-02-19 20:01:31 UTC
Post by Piotr S³aby
Witam,
wiadomo, =BFe nie odpowiem tak, jak sugerujesz bo wiem, =BFe =BFycie jest
' ile juz lat po upadku ZSRR dzia=B3aja silniki typu NEPTUN, SALUT ...
dosy=E6 d=B3ugo
Serwis lub zakup cz=EA=B6ci do wietieroka ko=F1czy si=EA dzi=B6 od "sp..j p=
an z tym=20
g..m" po "s=B3ysza=B3em, =BFe pod Warszaw=B1 mieszka pewien s=EAdziwy majst=
er, ale=20
nie znam adresu ani nazwiska".

Obie reakcje autentyczne. Pewne spektrum po=B6rednich te=BF.

--=20
***********Jacek Kijewski, ***@sail-ho.pl z odwiecznym (since 1995) motte=
m: *
"Kazda dostatecznie rozwinieta technologia niczym
szczegolnym nie rozni sie od magii" Linux ad=
min
Portal =BFeglarski: http://www.sail-=
ho.pl
************************************* Support Open Source: http://www.rwo.=
pl *
Jacek Kijewski
2007-02-19 20:04:19 UTC
Post by Piotr S³aby
Wchodz=B1 na rynki europejskie i ameryka=F1skie.
Ale ja chc=EA zna=E6 opinie na ich temat, nie chce by=E6 testerem :)
Witam,
Sytuacja wygl=B1da tak , ze musimy sie oswoi=E6 z faktem ze coraz wiecej =
rzeczy
Post by Piotr S³aby
bedzie made in china... dobrych rzeczy ....
Musimy oswoi=E6 si=EA z faktem, =BFe kupuj=B1c silnik patrzymy w takiej kol=
ejno=B6ci=20
na cechy silnika:
- dost=EApno=B6=E6 serwisu i czasy napraw serwisowych
- sie=E6 serwisowa r=F3wnie=BF w Europie
- jako=B6=E6 sprz=EAtu
- cena.

Kupowanie w kolejno=B6ci odwrotnej jest proszeniem si=EA o ci=EA=BFkie k=B3=
opoty.=20
Np. o czekanie 2 miesi=B1ce (!) na jak=B1=B6 gumk=EA do Suzuki. W tym czasi=
e=20
silnik (i jacht?) wy=B3=B1czone z czarter=F3w...

--=20
***********Jacek Kijewski, ***@sail-ho.pl z odwiecznym (since 1995) motte=
m: *
"Kazda dostatecznie rozwinieta technologia niczym
szczegolnym nie rozni sie od magii" Linux ad=
min
Portal =BFeglarski: http://www.sail-=
ho.pl
************************************* Support Open Source: http://www.rwo.=
pl *
Jacek Kijewski
2007-02-19 20:05:21 UTC
Post by Micha³ Przestrzelski
=20
Post by Piotr S³aby
Post by Bartek-Ayer
Czy m=F3g=B3 by=B6 poda=E6 link do dytrybutora w Polsce.
Chyba chodzi o to
http://www.allegro.pl/item166376736_silnik_zaburtowy_4_km_nowy_vat_4km=
_od_dealera.html
Post by Micha³ Przestrzelski
Post by Piotr S³aby
ale z czego to jest kopia?
no bo chyba jest ...
=20
Jak dla mnie to Honda.
Bo to s=B1 kopie Hondy. Ta firma robi silniki Sail i Shark i na r=F3=BFnych=
=20
ebigchina.com mo=BFna co=B6 o nich znale=BC=E6.

Tyle, =BFe to nie s=B1 Hondy. A "prawie" robi wieeeelk=B1 r=F3=BFnic=EA.

--=20
***********Jacek Kijewski, ***@sail-ho.pl z odwiecznym (since 1995) motte=
m: *
"Kazda dostatecznie rozwinieta technologia niczym
szczegolnym nie rozni sie od magii" Linux ad=
min
Portal =BFeglarski: http://www.sail-=
ho.pl
************************************* Support Open Source: http://www.rwo.=
pl *
Andrzej Mazurek "Hasip"
2007-02-19 20:07:41 UTC
U¿ytkownik "Jacek Kijewski"
Obie reakcje autentyczne. Pewne spektrum po¶rednich te¿.
Pamiêtasz - sprawdza³em dla Ciebie rynek czê¶ci na te radzieckie silniki na
Ukrainie. Ukraiñcy generalnie reagowali podobnie :)). Tam ca³kiem sporo tych
chiñskich silników siê ostatnio sprzedaje (nawet polecali mi jak±¶ stronê) -
mogê popytaæ o zdanie u¿ytkowników.

Hasip
PS. Z rozmowy z niedzieli: "nasz neptun potrzebuje tylko jednej czê¶ci
zamiennej - jest ni± Alosza. Jak siê zaweŒmie, to na szarpance do portu
wejdziemy"
Jacek Kijewski
2007-02-19 21:22:13 UTC
U=BFytkownik "Jacek Kijewski"
Post by Jacek Kijewski
Obie reakcje autentyczne. Pewne spektrum po=B6rednich te=BF.
Pami=EAtasz - sprawdza=B3em dla Ciebie rynek cz=EA=B6ci na te radzieckie =
silniki na
Ukrainie. Ukrai=F1cy generalnie reagowali podobnie :)). Tam ca=B3kiem spo=
ro tych
chi=F1skich silnik=F3w si=EA ostatnio sprzedaje (nawet polecali mi jak=B1=
=B6 stron=EA) -
mog=EA popyta=E6 o zdanie u=BFytkownik=F3w.
Prawd=EA powiedziawszy, ukrai=F1skie podej=B6cie do spraw mi si=EA =B6redni=
o podoba.=20
Ostatnio podchodzi do mnie ten niski z br=F3dk=B1 i m=F3wi "wiesz, za=B3o=
=BFy=B3em na=20
Ukrainie taki sklep, jego adres to sail-ho.com.ua, b=EAdziesz nam ksi=B1=BF=
ki=20
dostarcza=B3". =A6mia=E6 si=EA czy bi=E6?
PS. Z rozmowy z niedzieli: "nasz neptun potrzebuje tylko jednej cz=EA=B6c=
i
zamiennej - jest ni=B1 Alosza. Jak si=EA zawe=BCmie, to na szarpance do p=
ortu
wejdziemy"
Kiedy=B6 do Fica przysz=B3a taka ekipa, dodawana w promocji do bejzbola i=
=20
koniecznie chcieli pop=B3ywa=E6 na czym=B6 z silnikiem. Powiedzia=B3em im, =
=BFe jak=20
rozruszaj=B1 mi forelk=EA, to nie ma sprawy, mog=B1 sobie p=B3ywa=E6. By=B3=
tam jeden=20
taki pan, dwa metry w g=F3r=EA, dwa metry w poprzek...

No c=F3=BF, po=B3=B1czenie wytrwa=B3o=B6ci z si=B3=B1 fizyczn=B1 pozwoli na=
wet uruchomi=E6=20
forelk=EA ;)

--=20
***********Jacek Kijewski, ***@sail-ho.pl z odwiecznym (since 1995) motte=
m: *
"Kazda dostatecznie rozwinieta technologia niczym
szczegolnym nie rozni sie od magii" Linux ad=
min
Portal =BFeglarski: http://www.sail-=
ho.pl
************************************* Support Open Source: http://www.rwo.=
pl *
Andrzej Mazurek "Hasip"
2007-02-20 07:33:54 UTC
U¿ytkownik "Jacek Kijewski"
jego adres to sail-ho.com.ua, bêdziesz nam ksi±¿ki
dostarcza³". Šmiaæ siê czy biæ?

Problem masz w tym, ¿e nazwy "sail-ho" nie mo¿esz zastrzec.

Hasip
meping
2007-02-20 07:34:02 UTC
Prawdę powiedziawszy, ukraińskie podejście do spraw mi się średnio
podoba. Ostatnio podchodzi do mnie ten niski z bródką i mówi "wiesz,
założyłem na Ukrainie taki sklep, jego adres to sail-ho.com.ua, będziesz
nam książki dostarczał". Śmiać się czy bić?
tak z ciekawości.... Czy Mariola zaczęła już powtarzać cyrylice i
studiować ich kodeksy??? ;-O

;-D
--
pozdrawiam
Krzysztof Chajęcki "meping"
www.sy-rana.komp-druk.pl - czarter jachtu na zatoce Gdańskiej i Bałtyku
Następna strona >
Strona 1 z 3