Discussion:
ile trwa wymiana patentu?
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
kreolka
2007-07-04 07:03:20 UTC
Permalink
Raw Message
Mam stary patent sternika jachtowego - chcia³abym go wymieniæ w £ódzkim
okrêgowym Zwi±zku - czy zrobi± mi to od rêki?
Potrzebujê na wyjazd, a w zasadzie nie potrzebujê ale by siê chyba przyda³ i
zastanawiam siê, czy sk³adaæ wniosek - tam muszê oddaæ swój stary patent a
nie mogê jechaæ na rejs bez patentu - ile trwa taka wymiana?
Pozdrawiam,
kreolka
Wojtek Bartoszyński
2007-07-04 07:27:11 UTC
Permalink
Raw Message
Mam stary patent sternika jachtowego - chciałabym go wymienić w Łódzkim
okręgowym Związku - czy zrobią mi to od ręki?
Nie. Okręgowe Związki Żeglarskie (w tym i łódzki) nie wystawiają już
patentów żeglarskich. Wystawia je jedynie PZŻ.
linki do aktów prawnych masz w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sternik_jachtowy#Bibliografia

PS.
Jest tu zwyczaj (fakt - snobistyczny) przedstawiania się imieniem i
nazwiskiem. http://www.siz.org.pl/netykieta/netyk.htm p.10
--
pozdrawiam - Wojtek Bartoszyński
*********************************************************
*Gdyby wszyscy byli bogaci, nikt nie chciałby wiosłować.*
**********************************(przysłowie norweskie)*
kreolka
2007-07-04 07:59:01 UTC
Permalink
Raw Message
Ale nawet PZ¯ pewnie tego w tydzieñ nie zrobi?
no nic, moze jeszcze przetrzymam na starym patencie i po wakacjach go
wymieniê - czy ma tu znaczenie czy sternik jest PU czy nie?
kreolka vel Ola Marchowska
Jaromir Rowinski
2007-07-04 08:20:52 UTC
Permalink
Raw Message
Ale nawet PZŻ pewnie tego w tydzień nie zrobi?
no nic, moze jeszcze przetrzymam na starym patencie i po wakacjach go
wymienię - czy ma tu znaczenie czy sternik jest PU czy nie?
PU czu bez PU znaczenia nie ma.
Możesz wymieniać nie pozbywając się oryginału patentu,
zrób w tym celu ksero i potwierdź "za zgodność", np u notariusza
(odpłatnie) albo (za darmo raczej) u biurokratów w lokalnym OZŻ.
Wydawać nowe patenty ma prawo tylko PZŻ w Wa-wie,
teoretycznie ma na to 30 dni, ale rzadko kiedy im się udaje
zmieścić w terminie...
Wniosek, zdjecia, itp można na ogół zostawić w lokalnych OZŻ.
Wniosek tu:
http://www.pya.org.pl/pzz/obrazki/Komisja%20Szkolenia/druki/11a_wniosek_wymiana_patentu_sj.pdf
Ahoj
--
Jaromir Rowiński
"żeglarstwo może stać się dyscypliną przyjazną dla wszystkich
żeglujących"
(c) by PZŻ
Marek MAAR Grzywa
2007-07-04 08:25:06 UTC
Permalink
Raw Message
Post by kreolka
czy ma tu znaczenie czy sternik jest PU czy nie?
Kwestia PU czy "niePU" nie ma żadnego znaczenia.
--
Pozdrawiam
Marek Grzywa
Marek MAAR Grzywa
2007-07-04 08:28:48 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Marek MAAR Grzywa
Post by kreolka
czy ma tu znaczenie czy sternik jest PU czy nie?
Kwestia PU czy "niePU" nie ma żadnego znaczenia.
Za szybko kliknąłem 'send' :-)
Nie musisz wyzbywać się starego patentu na czas robienia nowego.
Potrzebne jest tylko potwierdzone ksero, tego kwitu, który raczysz
posiadać :-)

Na stronie PZŻ, znajdziesz wszystkie druczki do wypełnienia i opis
procedury.
A tu masz wniosek:
<http://www.pya.org.pl/pzz/obrazki/Komisja%20Szkolenia/druki/11a_wniosek_wymiana_patentu_sj.pdf>
--
Pozdrawiam
Marek Grzywa
kreolka
2007-07-04 08:57:52 UTC
Permalink
Raw Message
Dziêki wszystkim, w poniedzia³ek siê udam do OZ¯, mam nadizejê zd±¿yæ, bo w
tygodniu oni tylko 2 godziny pracuj± :) w sumie to chyba wystarczaj±co d³ugo
;)
Pozdrawiam,
kreolka
Ola Marchowska znaczy
Piotr Wiśniewski
2007-07-04 09:12:20 UTC
Permalink
Raw Message
Dzięki wszystkim, w poniedziałek się udam do OZŻ, mam nadizeję zdążyć, bo w
tygodniu oni tylko 2 godziny pracują :) w sumie to chyba wystarczająco długo
;)
Powinni sie wyrobić. Ostatnio mają mniej pracy jakby... ;->>


Zw. ;-D
--
Piotr Wisniewski Sail-Ho
***@sail-ho.pl http://www.sail-ho.pl
--------------- Może uderzyć grom z jasnego nieba... -------------------
kreolka
2007-07-04 09:19:17 UTC
Permalink
Raw Message
a czy patent sternika motorowodnego te¿ trzeba wymieniæ? nie znalaz³am
¿adnych informacji na stronach PZ¯..
Ola MArchowska
Piotr Wiśniewski
2007-07-04 09:22:52 UTC
Permalink
Raw Message
a czy patent sternika motorowodnego też trzeba wymienić? nie znalazłam
żadnych informacji na stronach PZŻ..
Za patenty motorowodne odpowiada Polski Związek Motorowodny i
Narciarstwa Wodnego.

Jeszcze tego by brakowało żeby PZŻ uzurpował sobie zarząd nad patentami
innych organizacji... ;->>


Piotr. ;-)
--
Piotr Wisniewski Sail-Ho
***@sail-ho.pl http://www.sail-ho.pl
--------------- Może uderzyć grom z jasnego nieba... -------------------
Marek MAAR Grzywa
2007-07-04 09:30:28 UTC
Permalink
Raw Message
a czy patent sternika motorowodnego też trzeba wymienić?
Nie trzeba, ale można - choć szczerze powiem, że nie pamiętam jakie
uprawnienia miał stary sternik motorowodny a w związku z tym, nie wiem
czy się 'opłaca' taka wymiana.

Nowy (to karciano-kredytowe dziecię Lipca) uprawnia do:
1. Prowadzenie jachtów motorowych z silnikiem o mocy do 60 kW po śródlądziu.
2. Prowadzenie jachtów motorowych z silnikiem o mocy do 60 kW po morzu,
w porze dziennej i tylko 2 MM od brzegu.
--
Pozdrawiam
Marek Grzywa
kreolka
2007-07-04 09:33:59 UTC
Permalink
Raw Message
jeszcze pozwolê sobie poci±gn±æ ten temat - czy patent ISSA daje wiêcej
uprawnieñ ni¿ nasz sternik jachtowy?
Issa level 1 oczywi¶cie - bo mam ofertê wymiany, ale to droga impreza i siê
zastanawiam..
Jeszcze jedno, czy Voditeil Brodice daje wiêksze uprawnienia ni¿
sternik/ISSA? bo bêdê w Chorwacji i te¿ siê zastanawiam, czy nie podej¶æby
do egzaminu..
Ola Marchowska
Wojtek Bartoszyński
2007-07-04 10:40:01 UTC
Permalink
Raw Message
jeszcze pozwolę sobie pociągnąć ten temat - czy patent ISSA daje więcej
uprawnień niż nasz sternik jachtowy?
Issa level 1 oczywiście - bo mam ofertę wymiany, ale to droga impreza i się
zastanawiam..
Jeszcze jedno, czy Voditeil Brodice daje większe uprawnienia niż
sternik/ISSA? bo będę w Chorwacji i też się zastanawiam, czy nie podejśćby
Na jakim akwenie i komu (do czego) ten patent chcesz przedstawiać?

Jeśli w Polsce i naszej administracji - to niestety jedynie "patenty
PZŻ" dają jakiekolwiek uprawnienia.

PS.
Mogę jeszcze prosić o wrotkę? :-)
http://www.siz.org.pl/laczenie/laczenie.html#format
--
pozdrawiam - Wojtek Bartoszyński
*********************************************************
*Gdyby wszyscy byli bogaci, nikt nie chciałby wiosłować.*
**********************************(przysłowie norweskie)*
kreolka
2007-07-04 11:03:28 UTC
Permalink
Raw Message
my¶lê, zê czasem bêdê p³ywaæ po ba³tyku, jednak bardziej nastawiam siê na
chorwacjê grecjê, basen morza ¶ródziemnego - jakie¶ ciep³e zak±tki :)
dorobiê do tego SRC - ¿eby nie by³o problemu
tylko czy voditlej czy issa?
Ola MArchowska
Wojtek Bartoszyński
2007-07-04 11:13:13 UTC
Permalink
Raw Message
myślę, zę czasem będę pływać po bałtyku, jednak bardziej nastawiam się na
chorwację grecję, basen morza śródziemnego - jakieś ciepłe zakątki :)
dorobię do tego SRC - żeby nie było problemu
tylko czy voditlej czy issa?
Ola MArchowska
Mając voditelja - na wodach chorwackich nie musisz mieć SRC.
Na Bałtyku, w Polsce musisz mieć patent PZŻ (jeśli jesteś prowadzącą).
Ktoś z załogi musi też mieć, co najmniej, SRC (możesz Ty) jeśli na
jachcie jest sprzęt GMDSS.

PS
Czytałaś:
http://www.siz.org.pl/laczenie/laczenie.html#format
?
--
pozdrawiam - Wojtek Bartoszyński
*********************************************************
*Gdyby wszyscy byli bogaci, nikt nie chciałby wiosłować.*
**********************************(przysłowie norweskie)*
Tadeusz/Szczepan
2007-07-04 12:26:42 UTC
Permalink
Raw Message
U¿ytkownik "kreolka"
Post by kreolka
my¶lê, zê czasem bêdê p³ywaæ po ba³tyku, jednak bardziej nastawiam siê na
chorwacjê grecjê, basen morza ¶ródziemnego - jakie¶ ciep³e zak±tki :)
dorobiê do tego SRC - ¿eby nie by³o problemu
tylko czy voditlej czy issa?
Ola MArchowska
Za granica _na_ogol_ uznaja polskie patenty (w tym w Chorwacji;
byly nawet przypadki, ze 'stary sternik' dostawal jacht wiekszy
niz 'mial prawo'). Oczywiscie wielu krajow wcale nie obchodza
jakiekolwiek patenty, gdyz te nie sa obowiazkowe.
Po wyplywaniu odpowiedniej liczby godzin w okreslonych warunkach
masz tez prawo wymieniac 'starego sternika' od razu na nowego
j. st. morskiego. SRC warto zrobic, zwlaszcza, ze szkolenie nie jest
obowiazkowe i mozna od razu podchodzic do egzaminu - uczac sie
z ksiazek lub od kolegow. UKE ponoc nawet podaje w internecie
zestawy pytan.
Pzdr
--
Tadeusz W. 'Szczepan' Kopec'
uwaga - adres zwrotny nie dziala
GG# 2408731
kreolka
2007-07-04 13:04:41 UTC
Permalink
Raw Message
jakie s± te okre¶lone warunki? ile trzeba miec wyp³ywanych godzin? czy wpis
w ksia¿eczkê ¿eglars± jest wystarczaj±cy, czy trzeba je jako¶ inaczej
dokumentowaæ - jak?
Zaintrygowa³o mnie to :)
Bardzo prosê o odpowiedŒ
--
Ola Marchowska
Post by Tadeusz/Szczepan
U¿ytkownik "kreolka"
Post by kreolka
my¶lê, zê czasem bêdê p³ywaæ po ba³tyku, jednak bardziej nastawiam siê na
chorwacjê grecjê, basen morza ¶ródziemnego - jakie¶ ciep³e zak±tki :)
dorobiê do tego SRC - ¿eby nie by³o problemu
tylko czy voditlej czy issa?
Ola MArchowska
Za granica _na_ogol_ uznaja polskie patenty (w tym w Chorwacji;
byly nawet przypadki, ze 'stary sternik' dostawal jacht wiekszy
niz 'mial prawo'). Oczywiscie wielu krajow wcale nie obchodza
jakiekolwiek patenty, gdyz te nie sa obowiazkowe.
Po wyplywaniu odpowiedniej liczby godzin w okreslonych warunkach
masz tez prawo wymieniac 'starego sternika' od razu na nowego
j. st. morskiego. SRC warto zrobic, zwlaszcza, ze szkolenie nie jest
obowiazkowe i mozna od razu podchodzic do egzaminu - uczac sie
z ksiazek lub od kolegow. UKE ponoc nawet podaje w internecie
zestawy pytan.
Pzdr
--
Tadeusz W. 'Szczepan' Kopec'
uwaga - adres zwrotny nie dziala
GG# 2408731
Wojtek Bartoszyński
2007-07-04 13:17:37 UTC
Permalink
Raw Message
jakie są te określone warunki?
dość dokładnie w rozporządzeniu.
ile trzeba miec wypływanych godzin?
600.
czy wpis w ksiażeczkę żeglarsą jest wystarczający,
nie.
czy trzeba je jakoś inaczej dokumentować - jak?
"opinie" lub oświadczenia z rejsów własnych

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jachtowy_sternik_morski
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2006/0712.htm
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2006/1088.htm
--
pozdrawiam - Wojtek Bartoszyński
*********************************************************
*Gdyby wszyscy byli bogaci, nikt nie chciałby wiosłować.*
**********************************(przysłowie norweskie)*
Tadeusz/Szczepan
2007-07-04 13:30:13 UTC
Permalink
Raw Message
U¿ytkownik "kreolka"
Post by kreolka
jakie s± te okre¶lone warunki? ile trzeba miec wyp³ywanych godzin? czy wpis
w ksia¿eczkê ¿eglars± jest wystarczaj±cy, czy trzeba je jako¶ inaczej
dokumentowaæ - jak?
Zaintrygowa³o mnie to :)
Bardzo prosê o odpowiedŒ
Sprawdz sobie w przepisach - przyznam, ze nie pamietam,
gdyz nie musialem ich tak skrupulatnie liczyc ;)
Ale cos mi sie kolacze, ze chyba 600 godzin, cos na
plywach (200?), chyba nawet nie wymagali prowadzenia.
Ale powtarzam - sprawdz u zrodla. Chociaz tyle
popracuj ;>
Dokumentowanie odbywa sie 'po staremu' czyli na
podstawie opinii lub kart rejsu - ksiazeczka zeglarska
nie jest dokumentem, to - hm - forma pamietnika ;)
Pzdr
--
Tadeusz W. 'Szczepan' Kopec'
Odp. Bo zakloca naturany bieg korespondencji.
Pyt. Dlaczego?
Odp. Odpowiadanie nad cytatem.
Pyt. Co jest najbardziej denerwujace w usenecie?
kreolka
2007-07-04 13:45:13 UTC
Permalink
Raw Message
hmm, musze je gdzie¶ odszukaæ - co je¶li siê wszystkich nie doliczê - mo¿na
gdzie¶ sprawdziæ w jakich¶ dziennikach szczegó³y moich rejsów - ¿eby
odtworzyæ karty rejsowe?
W sumie mam ich wiêcej ni¿ 600, ale nie pamiêtam ile z tego by³o na p³ywach.
Dziêki za wszelkie informacje :)
--
Ola Marchowska
Maciek Wierciñski
2007-07-22 14:59:58 UTC
Permalink
Raw Message
jakie są te określone warunki? ile trzeba miec wypływanych godzin? czy wpis
w ksiażeczkę żeglarsą jest wystarczający, czy trzeba je jakoś inaczej
dokumentować - jak?
Zaintrygowało mnie to :)
Bardzo prosę o odpowiedź
Znacznie zliberalizowano.

Teraz wymiana stj na jsm to:

600h rejsów morskich

w tym min 200h na wiekszych niz 12m
oraz min 100h na wodach pływowych zawinieciem do 2 portów o skoku pływu min 1,5m

Ja załatwiłem sprawe w ciagu ok 2 tygodni.
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Wojtek Bartoszyński
2007-07-22 16:47:43 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Maciek Wierciñski
w tym min 200h na wiekszych niz 12m
To półprawda. Drugie pół mówi, że statek nie może przekraczać
18 m długości (całkowitej).


Gdyby było jak piszesz dałoby się cały staż odbyć np na promach
Stena Line, a tak te 200h musi być na czymś mniejszym.
:-)
--
pozdrawiam - Wojtek Bartoszyński
*********************************************************
*Gdyby wszyscy byli bogaci, nikt nie chciałby wiosłować.*
**********************************(przysłowie norweskie)*
Maciek Wierciñski
2007-07-22 18:13:23 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Wojtek Bartoszyński
Post by Maciek Wierciñski
w tym min 200h na wiekszych niz 12m
To półprawda. Drugie pół mówi, że statek nie może przekraczać
18 m długości (całkowitej).
Gdyby było jak piszesz dałoby się cały staż odbyć np na promach
Stena Line, a tak te 200h musi być na czymś mniejszym.
:-)
--
pozdrawiam - Wojtek Bartoszyński
*********************************************************
*Gdyby wszyscy byli bogaci, nikt nie chciałby wiosłować.*
**********************************(przysłowie norweskie)*
Stena line to oczywiscie przesada bo to musi byc na jchtach zaglowych.

Ale to ograniczenie mowi,że reszta moze byc na np Zawiasie..?

Nigdy nie parztrzyłem NATO z od strony duzych ale od małych...
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Wojtek Bartoszyński
2007-07-22 18:35:17 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Maciek Wierciñski
Stena line to oczywiscie przesada bo to musi byc na jchtach zaglowych.
Mylisz się. Nie musi.
Post by Maciek Wierciñski
Ale to ograniczenie mowi,że reszta moze byc na np Zawiasie..?
To ograniczenie mówi, że co najmniej 200 godzin ma być na statkach
12-18m. Reszta nie ma ograniczeń wielkościowych
Post by Maciek Wierciñski
Nigdy nie parztrzyłem NATO z od strony duzych ale od małych...
cóż...

PS
spróbuj proszę stosować:
http://www.siz.org.pl/laczenie/laczenie.html#format
--
pozdrawiam - Wojtek Bartoszyński
*********************************************************
*Gdyby wszyscy byli bogaci, nikt nie chciałby wiosłować.*
**********************************(przysłowie norweskie)*
Maciek Wierciñski
2007-07-22 18:42:48 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Wojtek Bartoszyński
Post by Maciek Wierciñski
Stena line to oczywiscie przesada bo to musi byc na jchtach zaglowych.
Mylisz się. Nie musi.
+++Ciekawe:)) Jak zareaguja gdy ktos przedstawi swiadectwa rejsów na promach...
:))
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Wojtek Bartoszyński
2007-07-22 19:22:25 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Maciek Wierciñski
+++Ciekawe:)) Jak zareaguja gdy ktos przedstawi swiadectwa rejsów na promach...
:))
A jak mieliby zareagować? Dura lex, sed lex.
--
pozdrawiam - Wojtek Bartoszyński
*********************************************************
*Gdyby wszyscy byli bogaci, nikt nie chciałby wiosłować.*
**********************************(przysłowie norweskie)*
Wojtek Bartoszyński
2007-07-22 21:32:00 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Wojtek Bartoszyński
Post by Maciek Wierciñski
+++Ciekawe:)) Jak zareaguja gdy ktos przedstawi swiadectwa rejsów na promach...
:))
A jak mieliby zareagować? Dura lex, sed lex.
Czyli: Katalog możliwych reakcji zwiera kodeks postępowania
administracyjnego.
--
pozdrawiam - Wojtek Bartoszyński
*********************************************************
*Gdyby wszyscy byli bogaci, nikt nie chciałby wiosłować.*
**********************************(przysłowie norweskie)*
Paweł Ziemba
2007-07-23 08:23:47 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Wojtek Bartoszyński
Post by Wojtek Bartoszyński
Post by Maciek Wierciñski
+++Ciekawe:)) Jak zareaguja gdy ktos przedstawi swiadectwa rejsów na promach
...
Post by Wojtek Bartoszyński
Post by Maciek Wierciñski
:))
A jak mieliby zareagować? Dura lex, sed lex.
Czyli: Katalog możliwych reakcji zwiera kodeks postępowania
administracyjnego.
Podobnie jest z wymogiem złożenia oświadczenia o umiejętności pływania...
W wymaganiach nie ma nigdzie napisane, że trzeba umieć pływać. Ciekawe czy
wywołałbym jakąś burzę pisząc "Oświadczam, że nie umiem pływać.", sądzę że
musieli by mi takie oświadczenie uznać :)
--
paweł ziemba
***@tlen.pl
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
malpa
2007-07-23 08:29:34 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Paweł Ziemba
Podobnie jest z wymogiem złożenia oświadczenia o umiejętności pływania...
W wymaganiach nie ma nigdzie napisane, że trzeba umieć pływać. Ciekawe czy
wywołałbym jakąś burzę pisząc "Oświadczam, że nie umiem pływać.", sądzę że
musieli by mi takie oświadczenie uznać :)
- Dzień dobry, chciałbym wstąpić do Marynarki Wojennej.
- Czy umie Pan pływać?
- A co, to już okrętów nie macie?
Michał
2007-07-23 08:30:35 UTC
Permalink
Raw Message
Post by malpa
Post by Paweł Ziemba
Podobnie jest z wymogiem złożenia oświadczenia o umiejętności pływania...
W wymaganiach nie ma nigdzie napisane, że trzeba umieć pływać. Ciekawe czy
wywołałbym jakąś burzę pisząc "Oświadczam, że nie umiem pływać.", sądzę że
musieli by mi takie oświadczenie uznać :)
- Dzień dobry, chciałbym wstąpić do Marynarki Wojennej.
- Czy umie Pan pływać?
- A co, to już okrętów nie macie?
Przepraszam, jakiś mały problem z nagłówkiem :)
Nie malpa a Michał Bajor hihi :)
Jacek Kijewski
2007-07-23 08:46:58 UTC
Permalink
Raw Message
=20
=20
Podobnie jest z wymogiem z=B3o=BFenia o=B6wiadczenia o umiej=EAtno=B6=
ci=20
p=B3ywania...
W wymaganiach nie ma nigdzie napisane, =BFe trzeba umie=E6 p=B3ywa=E6=
=2E Ciekawe=20
czy
wywo=B3a=B3bym jak=B1=B6 burz=EA pisz=B1c "O=B6wiadczam, =BFe nie umi=
em p=B3ywa=E6.", s=B1dz=EA=20
=BFe
musieli by mi takie o=B6wiadczenie uzna=E6 :)
- Dzie=F1 dobry, chcia=B3bym wst=B1pi=E6 do Marynarki Wojennej.
- Czy umie Pan p=B3ywa=E6?
- A co, to ju=BF okr=EAt=F3w nie macie?
Przepraszam, jaki=B6 ma=B3y problem z nag=B3=F3wkiem :)
Nie malpa a Micha=B3 Bajor hihi :)
Taki tam atawizm... ;))))

"Dzi=B6 w komendzie Portu Wojennego Gdynia z dywizjonu okr=EAt=F3w nawodnyc=
h=20
skre=B6lono jedn=B1 jednostk=EA. Dywizjon okr=EAt=F3w podwodnych r=F3wnocze=
=B6nie=20
powi=EAkszy=B3 si=EA o jedn=B1 jednostk=EA...".

--=20
Sail-ho portal =BFeglarski i sklep wysy=B3kowy=09=09=09tel.:+48 58 669 46 0=
6
http://www.sail-ho.pl=09=09=09=09=09=09fax :+48 58 669 46 05
http://sklep.sail-ho.pl
Nasz nowy sklep =BFeglarski: Gdynia, marina, budynek YK Stal, codziennie 10=
-18.
Marcin Kantorek
2007-07-23 17:07:16 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Paweł Ziemba
Podobnie jest z wymogiem złożenia oświadczenia o umiejętności pływania...
W wymaganiach nie ma nigdzie napisane, że trzeba umieć pływać. Ciekawe czy
wywołałbym jakąś burzę pisząc "Oświadczam, że nie umiem pływać.", sądzę że
musieli by mi takie oświadczenie uznać :)
Żadnej burzy byś nie wywołał, tylko musiał byś w trakcie postępowania
administracyjnego w sprawie wydania patentu nosić kamizelkę ratunkową.
Tak mi sam minister były napisał... Serio-serio.
--
Marcin 'Cypis' Kantorek |
/|)
'-/_\
~~~~~~ http://www.DINO.merigold.pl ~~~~~~~~'===='~~~~~~~~~
Maciek Wierciñski
2007-07-22 14:55:36 UTC
Permalink
Raw Message
jeszcze pozwolę sobie pociągnąć ten temat - czy patent ISSA daje więcej
uprawnień niż nasz sternik jachtowy?
Issa level 1 oczywiście - bo mam ofertę wymiany, ale to droga impreza i się
zastanawiam..
+++Nie bardzo wiadomo do czego sluza owe patenty issa, chyba wyłacznie do
zarabiaia pieniedzy przez wystawiajacych je...
:)))
Jeszcze jedno, czy Voditeil Brodice daje większe uprawnienia niż
sternik/ISSA? bo będę w Chorwacji i też się zastanawiam, czy nie podejśćby
do egzaminu..
+++ZDecydowanie VB jest Ci niepotrzebny do niczego.
To uprawnia do pływania tylko i wylacznie po chorwackich wodach terytorialnych.
SJ daje Ci teraz akwen : caly Baltyk oraz cale M Sródziemnie na jachtach do 12m
dlugosci.
Ola Marchowska
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Jerzy Makieła
2007-07-04 11:37:39 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Marek MAAR Grzywa
a czy patent sternika motorowodnego też trzeba wymienić?
Nie trzeba, ale można - choć szczerze powiem, że nie pamiętam jakie
uprawnienia miał stary sternik motorowodny a w związku z tym, nie wiem
czy się 'opłaca' taka wymiana.
Przy starszym sterniku motorowodnym nie opłaca się...
--
Pozdrowienia Jurek M
http://www.makiela.pl
http://galeria.makiela.pl
GSM 601-938-951
Radosław Saniewski
2007-07-04 13:42:49 UTC
Permalink
Raw Message
[...] szczerze powiem, że nie pamiętam jakie
uprawnienia miał stary sternik motorowodny a w związku z tym, nie wiem
czy się 'opłaca' taka wymiana.
1. Prowadzenie jachtów motorowych z silnikiem o mocy do 60 kW po śródlądziu.
2. Prowadzenie jachtów motorowych z silnikiem o mocy do 60 kW po morzu,
w porze dziennej i tylko 2 MM od brzegu.
Mój (1988) był do "lytra":

Sternik motorowodny uprawniony jest do:

1. prowadzenia jachtów motorowych o powierzchni pokładu do 12 m2 i
pojemności silnika napędowego do 1000 cm3 oraz jego obsługi, po wodach
śródlądowych, pod warunkiem że w świadectwie zdolności żeglugowej nie
podano innych ograniczeń,

2. prowadzenia jachtów motorowych określonych w pkt. 1 po akwenach
treningowych i innych, wydzielonych przez organy administracji morskiej
z morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego do uprawiania żeglugi
przez osoby nie mające kwalifikacji do kierowania statkami sportowymi po
wodach morskich,

3. pełnienia funkcji wykwalifikowanego członka załogi na jachtach
motorowych, motorowo-żaglowych i żaglowych.

Tak było od 1985 d0 1997: http://scan.lex.pl/monitory/85/m85201.pdf

Wcześniej, od 1981 w punkcie pierwszym było dodatkowe zaostrzenie
"...z ograniczeniem mocy do 36,8kW (odpowiedni 50 KM)..."

http://scan.lex.pl/monitory/81/m817.pdf

W 1997 zmieniono na:

http://www.abc.com.pl/serwis/du/1997/0729.htm

§ 14. 1. Patent sternika motorowodnego uprawnia do:
1) prowadzenia jachtów motorowych z silnikiem o pojemności do 1.000
cm3 po wodach śródlądowych bez ograniczeń, jednakże do osiągnięcia 16
roku życia pod nadzorem i za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych,
2) prowadzenia jachtów motorowych, określonych w pkt 1, w regatach
i na treningu pod nadzorem, po wodach morskich.
2. Przepis § 6 ust. 3 stosuje się do prowadzenia jachtów motorowych pod
nadzorem, z tym że osobą prowadzącą nadzór musi być co najmniej starszy
sternik motorowodny.
--
pzdr,
Radziel
Wojtek Bartoszyński
2007-07-04 18:47:49 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Radosław Saniewski
1. prowadzenia jachtów motorowych o powierzchni pokładu do 12 m2 i
pojemności silnika napędowego do 1000 cm3 oraz jego obsługi, po wodach
śródlądowych, pod warunkiem że w świadectwie zdolności żeglugowej nie
podano innych ograniczeń,
2. prowadzenia jachtów motorowych określonych w pkt. 1 po akwenach
treningowych i innych, wydzielonych przez organy administracji morskiej
z morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego do uprawiania żeglugi
przez osoby nie mające kwalifikacji do kierowania statkami sportowymi po
wodach morskich,
3. pełnienia funkcji wykwalifikowanego członka załogi na jachtach
motorowych, motorowo-żaglowych i żaglowych.
Tak było od 1985 d0 1997: http://scan.lex.pl/monitory/85/m85201.pdf
Wcześniej, od 1981 w punkcie pierwszym było dodatkowe zaostrzenie
"...z ograniczeniem mocy do 36,8kW (odpowiedni 50 KM)..."
http://scan.lex.pl/monitory/81/m817.pdf
http://www.abc.com.pl/serwis/du/1997/0729.htm
1) prowadzenia jachtów motorowych z silnikiem o pojemności do 1.000
cm3 po wodach śródlądowych bez ograniczeń, jednakże do osiągnięcia 16
roku życia pod nadzorem i za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych,
2) prowadzenia jachtów motorowych, określonych w pkt 1, w regatach
i na treningu pod nadzorem, po wodach morskich.
2. Przepis § 6 ust. 3 stosuje się do prowadzenia jachtów motorowych pod
nadzorem, z tym że osobą prowadzącą nadzór musi być co najmniej starszy
sternik motorowodny.
Hmmm, może popełniłbyś opracowanie dotyczące motorowodniactwa
analogiczne do:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dawne_polskie_stopnie_żeglarskie
?

Obecne stopnie motorowodne w wikipedii też czekają na opracowanie ...
--
pozdrawiam - Wojtek Bartoszyński
*********************************************************
*Gdyby wszyscy byli bogaci, nikt nie chciałby wiosłować.*
**********************************(przysłowie norweskie)*
Radosław Saniewski
2007-07-04 22:28:29 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Wojtek Bartoszyński
Hmmm, może popełniłbyś opracowanie dotyczące motorowodniactwa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dawne_polskie_stopnie_żeglarskie
?
Właśnie stamtąd brałem.
--
pzdr,
Radziel
Wojtek Bartoszyński
2007-07-05 05:36:26 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Radosław Saniewski
Post by Wojtek Bartoszyński
Hmmm, może popełniłbyś opracowanie dotyczące motorowodniactwa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dawne_polskie_stopnie_żeglarskie
?
Właśnie stamtąd brałem.
Stamtąd brałeś podstawy prawne. Chodzi mi o to czy o stopniach
motorowodnych mógłbyś napisać np.:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dawne_polskie_stopnie_motorowodne

PS
Swoją drogą - fajnie że się komuś przydaje :-)
--
pozdrawiam - Wojtek Bartoszyński
*********************************************************
*Gdyby wszyscy byli bogaci, nikt nie chciałby wiosłować.*
**********************************(przysłowie norweskie)*
Radosław Saniewski
2007-07-04 22:25:49 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Radosław Saniewski
1. prowadzenia jachtów motorowych o powierzchni pokładu do 12 m2 i
pojemności silnika napędowego do 1000 cm3 oraz jego obsługi, po wodach
śródlądowych, pod warunkiem że w świadectwie zdolności żeglugowej nie
podano innych ograniczeń,
Ale jaja. Prawie 20 lat żyłem w nieświadomości nt. powierzchni pokładu.
Te 12 m^2 ograniczały długość łódki do ca 6m.
9 lat nielegalnie woziłem na pawęży wietieroka z przeświadczeniem że mam
odpowiedni papier :-)

Sam sobie odpisuję - jak to się nazywa? ;-)
--
pzdr,
Radziel
Kassik
2007-07-04 15:55:44 UTC
Permalink
Raw Message
Nie musisz wyzbywaæ siê starego patentu na czas robienia nowego.
Potrzebne jest tylko potwierdzone ksero, tego kwitu, który raczysz
posiadaæ :-)
o kurcze, pos³a³am ksero... niepotwierdzone :/
pewnie d³uuugo bêdê na patent czekaæ ;)
hmm, mo¿e od razu dos³aæ potwierdzone ksero.. tylko czy nie zgubi± i do³±cz±
do reszty moich papierów (hmm)
pozdrawiam
Kasia Taborek
Marek MAAR Grzywa
2007-07-04 16:12:23 UTC
Permalink
Raw Message
o kurcze, posłałam ksero... niepotwierdzone :/
pewnie dłuuugo będę na patent czekać ;)
hmm, może od razu dosłać potwierdzone ksero.. tylko czy nie zgubią i dołączą
do reszty moich papierów (hmm)
Najlepiej to gdybyś wzięła i zadzwoniła na Chocimską (022-848-04-83).
Przy okazji dowiesz się czy Twoje, wysłane wcześniej dokumenty już się
zawieruszyły czy nie :-)
--
Pozdrawiam
Marek Grzywa
Marcin Jablonski
2007-07-19 09:35:12 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Marek MAAR Grzywa
Najlepiej to gdybyś wzięła i zadzwoniła na Chocimską (022-848-04-83).
Btw: czy komus sie wogole udalo dodzwonic do PZZ a w szczegolnosci na
ten numer? Moze powinienem odprawic jakies nieznane mi czary zeby ktos
podniosl sluchawke? ;) W jakich godzinach odbieraja?

pzdr,

:: Marcin Jablonski
Marcin Kantorek
2007-07-20 03:46:22 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Marcin Jablonski
Btw: czy komus sie wogole udalo dodzwonic do PZZ a w szczegolnosci na
ten numer? Moze powinienem odprawic jakies nieznane mi czary zeby ktos
podniosl sluchawke? ;) W jakich godzinach odbieraja?
Co chcesz, okres urlopów jest, nie? A, patent... no, na co komu patent
latem? ;)
--
Marcin 'Cypis' Kantorek |
/|)
'-/_\
~~~~~~ http://www.DINO.merigold.pl ~~~~~~~~'===='~~~~~~~~~
Jaromir Rowinski
2007-07-20 06:47:53 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Marcin Jablonski
Post by Marek MAAR Grzywa
Najlepiej to gdybyś wzięła i zadzwoniła na Chocimską (022-848-04-83).
Btw: czy komus sie wogole udalo dodzwonic do PZZ a w szczegolnosci na
ten numer? Moze powinienem odprawic jakies nieznane mi czary zeby ktos
podniosl sluchawke? ;) W jakich godzinach odbieraja?
Mi się udalo, w zeszłym roku w lutym.
Tydzień próbowałem...

Ahoj
--
Jaromir Rowiński

*****************************************************************
Usenet to usenet - albo umiesz się zachować albo nie.
*****************************************************************
Paweł Ziemba
2007-07-20 07:25:36 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Marek MAAR Grzywa
Najlepiej to gdyby=B6 wzi=EA=B3a i zadzwoni=B3a na Chocimsk=B1 (022-848-0=
4-83).
Btw: czy komus sie wogole udalo dodzwonic do PZZ a w szczegolnosci na
ten numer? Moze powinienem odprawic jakies nieznane mi czary zeby ktos
podniosl sluchawke? ;) W jakich godzinach odbieraja?
Jak już pisałem w innym wątku, Pani Jola, sekretarz komisji szkolenia, jest na
urlopie... do 27 lipca. Będzie dopiero 30go.

Wcześniej na urlopie byli członkowie komisji weryfikacyjnej. Dodzwonić się
można tylko na telefony komórkowe członków komisji, ale oni nie potrafią pisać
(po cóż by mieli sekretarza ?) i nie wystawiają patentów, znowu pani sekretarz
chyba nie ma wolnej woli w czytaniu... więc nie potrafi zweryfikować
przesłanych dokumentów... Tak czekam już ponad dwa miesiące.

Przypomniała mi się taka historia (być może jakieś drobne fakty przekręciłem...):
Jakiś czas temu, było to chyba ze siedem lat wstecz, na Wiśle pomiędzy
Bydgoszczą a Solcem Kuj. utknął na ławicy brytyjski żeglarz. Chciał odwiedzić
znajomych w Warszawie, postanowił nie korzystać z PKP i dotrzeć tam wodą.
Po bezskutecznych próbach samodzielnego zejścia z mielizny próbował wezwać
pomoc przez numer 112 - nikt nie odbierał, było już po 22giej, znajomi w
Warszawie też nie odbierali, zadzwonił więc do RYA... Tam podjęto energiczne
próby skontaktowania się z PZŻem... Dopiero rano odebrali znajomi z Warszawy,
zawiadomili żeglarzy z Bydgoszczy którzy wreszcie pomogli...
Też był to sezon urlopowy, w dodatku weekend, _podobno_ PZŻ odpowiedział
dopiero po tygodniu...
--
paweł ziemba
***@tlen.pl
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Loading...