(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
ile trwa wymiana patentu?
kreolka
2007-07-04 07:04:07 UTC
Mam stary patent sternika jachtowego - chcia³abym go wymieniæ w £ódzkim
okrêgowym Zwi±zku - czy zrobi± mi to od rêki?
Potrzebujê na wyjazd, a w zasadzie nie potrzebujê ale by siê chyba przyda³ i
zastanawiam siê, czy sk³adaæ wniosek - tam muszê oddaæ swój stary patent a
nie mogê jechaæ na rejs bez patentu - ile trwa taka wymiana?
Pozdrawiam,
kreolka
Wojtek Bartoszyński
2007-07-04 07:27:11 UTC
Mam stary patent sternika jachtowego - chciałabym go wymienić w Łódzkim
okręgowym Związku - czy zrobią mi to od ręki?
Nie. Okręgowe Związki Żeglarskie (w tym i łódzki) nie wystawiają już
patentów żeglarskich. Wystawia je jedynie PZŻ.
linki do aktów prawnych masz w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sternik_jachtowy#Bibliografia

PS.
Jest tu zwyczaj (fakt - snobistyczny) przedstawiania się imieniem i
nazwiskiem. http://www.siz.org.pl/netykieta/netyk.htm p.10
--
pozdrawiam - Wojtek Bartoszyński
*********************************************************
*Gdyby wszyscy byli bogaci, nikt nie chciałby wiosłować.*
**********************************(przysłowie norweskie)*
kreolka
2007-07-04 07:59:34 UTC
Ale nawet PZ¯ pewnie tego w tydzieñ nie zrobi?
no nic, moze jeszcze przetrzymam na starym patencie i po wakacjach go
wymieniê - czy ma tu znaczenie czy sternik jest PU czy nie?
kreolka vel Ola Marchowska
Jaromir Rowinski
2007-07-04 08:22:56 UTC
Ale nawet PZŻ pewnie tego w tydzień nie zrobi?
no nic, moze jeszcze przetrzymam na starym patencie i po wakacjach go
wymienię - czy ma tu znaczenie czy sternik jest PU czy nie?
PU czu bez PU znaczenia nie ma.
Możesz wymieniać nie pozbywając się oryginału patentu,
zrób w tym celu ksero i potwierdź "za zgodność", np u notariusza
(odpłatnie) albo (za darmo raczej) u biurokratów w lokalnym OZŻ.
Wydawać nowe patenty ma prawo tylko PZŻ w Wa-wie,
teoretycznie ma na to 30 dni, ale rzadko kiedy im się udaje
zmieścić w terminie...
Wniosek, zdjecia, itp można na ogół zostawić w lokalnych OZŻ.
Wniosek tu:
http://www.pya.org.pl/pzz/obrazki/Komisja%20Szkolenia/druki/11a_wniosek_wymiana_patentu_sj.pdf
Ahoj
--
Jaromir Rowiński
"żeglarstwo może stać się dyscypliną przyjazną dla wszystkich
żeglujących"
(c) by PZŻ
Marek MAAR Grzywa
2007-07-04 08:29:53 UTC
Post by kreolka
czy ma tu znaczenie czy sternik jest PU czy nie?
Kwestia PU czy "niePU" nie ma żadnego znaczenia.
--
Pozdrawiam
Marek Grzywa
Marek MAAR Grzywa
2007-07-04 08:29:40 UTC
Post by Marek MAAR Grzywa
Post by kreolka
czy ma tu znaczenie czy sternik jest PU czy nie?
Kwestia PU czy "niePU" nie ma żadnego znaczenia.
Za szybko kliknąłem 'send' :-)
Nie musisz wyzbywać się starego patentu na czas robienia nowego.
Potrzebne jest tylko potwierdzone ksero, tego kwitu, który raczysz
posiadać :-)

Na stronie PZŻ, znajdziesz wszystkie druczki do wypełnienia i opis
procedury.
A tu masz wniosek:
<http://www.pya.org.pl/pzz/obrazki/Komisja%20Szkolenia/druki/11a_wniosek_wymiana_patentu_sj.pdf>
--
Pozdrawiam
Marek Grzywa
kreolka
2007-07-04 08:58:06 UTC
Dziêki wszystkim, w poniedzia³ek siê udam do OZ¯, mam nadizejê zd±¿yæ, bo w
tygodniu oni tylko 2 godziny pracuj± :) w sumie to chyba wystarczaj±co d³ugo
;)
Pozdrawiam,
kreolka
Ola Marchowska znaczy
Piotr Wiśniewski
2007-07-04 09:12:31 UTC
Dzięki wszystkim, w poniedziałek się udam do OZŻ, mam nadizeję zdążyć, bo w
tygodniu oni tylko 2 godziny pracują :) w sumie to chyba wystarczająco długo
;)
Powinni sie wyrobić. Ostatnio mają mniej pracy jakby... ;->>


Zw. ;-D
--
Piotr Wisniewski Sail-Ho
***@sail-ho.pl http://www.sail-ho.pl
--------------- Może uderzyć grom z jasnego nieba... -------------------
kreolka
2007-07-04 09:19:46 UTC
a czy patent sternika motorowodnego te¿ trzeba wymieniæ? nie znalaz³am
¿adnych informacji na stronach PZ¯..
Ola MArchowska
Piotr Wiśniewski
2007-07-04 09:23:03 UTC
a czy patent sternika motorowodnego też trzeba wymienić? nie znalazłam
żadnych informacji na stronach PZŻ..
Za patenty motorowodne odpowiada Polski Związek Motorowodny i
Narciarstwa Wodnego.

Jeszcze tego by brakowało żeby PZŻ uzurpował sobie zarząd nad patentami
innych organizacji... ;->>


Piotr. ;-)
--
Piotr Wisniewski Sail-Ho
***@sail-ho.pl http://www.sail-ho.pl
--------------- Może uderzyć grom z jasnego nieba... -------------------
Marek MAAR Grzywa
2007-07-04 09:35:15 UTC
a czy patent sternika motorowodnego też trzeba wymienić?
Nie trzeba, ale można - choć szczerze powiem, że nie pamiętam jakie
uprawnienia miał stary sternik motorowodny a w związku z tym, nie wiem
czy się 'opłaca' taka wymiana.

Nowy (to karciano-kredytowe dziecię Lipca) uprawnia do:
1. Prowadzenie jachtów motorowych z silnikiem o mocy do 60 kW po śródlądziu.
2. Prowadzenie jachtów motorowych z silnikiem o mocy do 60 kW po morzu,
w porze dziennej i tylko 2 MM od brzegu.
--
Pozdrawiam
Marek Grzywa
kreolka
2007-07-04 09:34:49 UTC
jeszcze pozwolê sobie poci±gn±æ ten temat - czy patent ISSA daje wiêcej
uprawnieñ ni¿ nasz sternik jachtowy?
Issa level 1 oczywi¶cie - bo mam ofertê wymiany, ale to droga impreza i siê
zastanawiam..
Jeszcze jedno, czy Voditeil Brodice daje wiêksze uprawnienia ni¿
sternik/ISSA? bo bêdê w Chorwacji i te¿ siê zastanawiam, czy nie podej¶æby
do egzaminu..
Ola Marchowska
Wojtek Bartoszyński
2007-07-04 10:40:01 UTC
jeszcze pozwolę sobie pociągnąć ten temat - czy patent ISSA daje więcej
uprawnień niż nasz sternik jachtowy?
Issa level 1 oczywiście - bo mam ofertę wymiany, ale to droga impreza i się
zastanawiam..
Jeszcze jedno, czy Voditeil Brodice daje większe uprawnienia niż
sternik/ISSA? bo będę w Chorwacji i też się zastanawiam, czy nie podejśćby
Na jakim akwenie i komu (do czego) ten patent chcesz przedstawiać?

Jeśli w Polsce i naszej administracji - to niestety jedynie "patenty
PZŻ" dają jakiekolwiek uprawnienia.

PS.
Mogę jeszcze prosić o wrotkę? :-)
http://www.siz.org.pl/laczenie/laczenie.html#format
--
pozdrawiam - Wojtek Bartoszyński
*********************************************************
*Gdyby wszyscy byli bogaci, nikt nie chciałby wiosłować.*
**********************************(przysłowie norweskie)*
kreolka
2007-07-04 11:03:57 UTC
my¶lê, zê czasem bêdê p³ywaæ po ba³tyku, jednak bardziej nastawiam siê na
chorwacjê grecjê, basen morza ¶ródziemnego - jakie¶ ciep³e zak±tki :)
dorobiê do tego SRC - ¿eby nie by³o problemu
tylko czy voditlej czy issa?
Ola MArchowska
Wojtek Bartoszyński
2007-07-04 11:13:13 UTC
myślę, zę czasem będę pływać po bałtyku, jednak bardziej nastawiam się na
chorwację grecję, basen morza śródziemnego - jakieś ciepłe zakątki :)
dorobię do tego SRC - żeby nie było problemu
tylko czy voditlej czy issa?
Ola MArchowska
Mając voditelja - na wodach chorwackich nie musisz mieć SRC.
Na Bałtyku, w Polsce musisz mieć patent PZŻ (jeśli jesteś prowadzącą).
Ktoś z załogi musi też mieć, co najmniej, SRC (możesz Ty) jeśli na
jachcie jest sprzęt GMDSS.

PS
Czytałaś:
http://www.siz.org.pl/laczenie/laczenie.html#format
?
--
pozdrawiam - Wojtek Bartoszyński
*********************************************************
*Gdyby wszyscy byli bogaci, nikt nie chciałby wiosłować.*
**********************************(przysłowie norweskie)*
Jerzy Makieła
2007-07-04 11:37:39 UTC
Post by Marek MAAR Grzywa
a czy patent sternika motorowodnego też trzeba wymienić?
Nie trzeba, ale można - choć szczerze powiem, że nie pamiętam jakie
uprawnienia miał stary sternik motorowodny a w związku z tym, nie wiem
czy się 'opłaca' taka wymiana.
Przy starszym sterniku motorowodnym nie opłaca się...
--
Pozdrowienia Jurek M
http://www.makiela.pl
http://galeria.makiela.pl
GSM 601-938-951
Tadeusz/Szczepan
2007-07-04 12:21:01 UTC
U¿ytkownik "kreolka"
Post by kreolka
my¶lê, zê czasem bêdê p³ywaæ po ba³tyku, jednak bardziej nastawiam siê na
chorwacjê grecjê, basen morza ¶ródziemnego - jakie¶ ciep³e zak±tki :)
dorobiê do tego SRC - ¿eby nie by³o problemu
tylko czy voditlej czy issa?
Ola MArchowska
Za granica _na_ogol_ uznaja polskie patenty (w tym w Chorwacji;
byly nawet przypadki, ze 'stary sternik' dostawal jacht wiekszy
niz 'mial prawo'). Oczywiscie wielu krajow wcale nie obchodza
jakiekolwiek patenty, gdyz te nie sa obowiazkowe.
Po wyplywaniu odpowiedniej liczby godzin w okreslonych warunkach
masz tez prawo wymieniac 'starego sternika' od razu na nowego
j. st. morskiego. SRC warto zrobic, zwlaszcza, ze szkolenie nie jest
obowiazkowe i mozna od razu podchodzic do egzaminu - uczac sie
z ksiazek lub od kolegow. UKE ponoc nawet podaje w internecie
zestawy pytan.
Pzdr
--
Tadeusz W. 'Szczepan' Kopec'
uwaga - adres zwrotny nie dziala
GG# 2408731
kreolka
2007-07-04 13:05:30 UTC
jakie s± te okre¶lone warunki? ile trzeba miec wyp³ywanych godzin? czy wpis
w ksia¿eczkê ¿eglars± jest wystarczaj±cy, czy trzeba je jako¶ inaczej
dokumentowaæ - jak?
Zaintrygowa³o mnie to :)
Bardzo prosê o odpowiedŒ
--
Ola Marchowska
Post by Tadeusz/Szczepan
U¿ytkownik "kreolka"
Post by kreolka
my¶lê, zê czasem bêdê p³ywaæ po ba³tyku, jednak bardziej nastawiam siê na
chorwacjê grecjê, basen morza ¶ródziemnego - jakie¶ ciep³e zak±tki :)
dorobiê do tego SRC - ¿eby nie by³o problemu
tylko czy voditlej czy issa?
Ola MArchowska
Za granica _na_ogol_ uznaja polskie patenty (w tym w Chorwacji;
byly nawet przypadki, ze 'stary sternik' dostawal jacht wiekszy
niz 'mial prawo'). Oczywiscie wielu krajow wcale nie obchodza
jakiekolwiek patenty, gdyz te nie sa obowiazkowe.
Po wyplywaniu odpowiedniej liczby godzin w okreslonych warunkach
masz tez prawo wymieniac 'starego sternika' od razu na nowego
j. st. morskiego. SRC warto zrobic, zwlaszcza, ze szkolenie nie jest
obowiazkowe i mozna od razu podchodzic do egzaminu - uczac sie
z ksiazek lub od kolegow. UKE ponoc nawet podaje w internecie
zestawy pytan.
Pzdr
--
Tadeusz W. 'Szczepan' Kopec'
uwaga - adres zwrotny nie dziala
GG# 2408731
Wojtek Bartoszyński
2007-07-04 13:17:37 UTC
jakie są te określone warunki?
dość dokładnie w rozporządzeniu.
ile trzeba miec wypływanych godzin?
600.
czy wpis w ksiażeczkę żeglarsą jest wystarczający,
nie.
czy trzeba je jakoś inaczej dokumentować - jak?
"opinie" lub oświadczenia z rejsów własnych

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jachtowy_sternik_morski
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2006/0712.htm
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2006/1088.htm
--
pozdrawiam - Wojtek Bartoszyński
*********************************************************
*Gdyby wszyscy byli bogaci, nikt nie chciałby wiosłować.*
**********************************(przysłowie norweskie)*
Tadeusz/Szczepan
2007-07-04 13:24:39 UTC
U¿ytkownik "kreolka"
Post by kreolka
jakie s± te okre¶lone warunki? ile trzeba miec wyp³ywanych godzin? czy wpis
w ksia¿eczkê ¿eglars± jest wystarczaj±cy, czy trzeba je jako¶ inaczej
dokumentowaæ - jak?
Zaintrygowa³o mnie to :)
Bardzo prosê o odpowiedŒ
Sprawdz sobie w przepisach - przyznam, ze nie pamietam,
gdyz nie musialem ich tak skrupulatnie liczyc ;)
Ale cos mi sie kolacze, ze chyba 600 godzin, cos na
plywach (200?), chyba nawet nie wymagali prowadzenia.
Ale powtarzam - sprawdz u zrodla. Chociaz tyle
popracuj ;>
Dokumentowanie odbywa sie 'po staremu' czyli na
podstawie opinii lub kart rejsu - ksiazeczka zeglarska
nie jest dokumentem, to - hm - forma pamietnika ;)
Pzdr
--
Tadeusz W. 'Szczepan' Kopec'
Odp. Bo zakloca naturany bieg korespondencji.
Pyt. Dlaczego?
Odp. Odpowiadanie nad cytatem.
Pyt. Co jest najbardziej denerwujace w usenecie?
Następna strona >
Strona 1 z 3